Ekocenter monterar stockbord

  • stockbord2
  • stockbord4
  • stockbord6
  • stockbord7
  • stockbord8
  • stockbord10

Stockbordena är gjorda av Trämet och Ekocenter monterade 2 på sportplanen och en på hundarnas rastplats i Dalsbruk.